Počet předávacích stanic (PS) 63
Počet objektových předávacích stanic 295
Počet automatické tlakové stanice (ATS) 24
Délka tras potrubí cca 38 km
Počet zásobovaných bytů cca 18 400
Délka veřejného vodovodu a vodovodních přípojek 19 130 m
Počet odběrných míst studené vody 432
Počet odběrných míst tepelné energie 1164