Studenou vodu dodává naše společnost v těch oblastech Frýdku-Místku, kde v minulosti byl, popřípadě ještě dnes je nedostatečný statický tlak studené vody v rozvodech SmVak Ostrava a.s., nebo tam, kde je nutno provozovat tzv. II. tlakové pásmo. Za tímto účelem provozujeme 24 automatických tlakových stanic. Studená voda je dodávána do 432 odběrných míst převážně bytového charakteru. 

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na množství odebírané vody ze sítě v určitém časovém okamžiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na každém místě vodovodu mění v průběhu dne.

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, platí následující:

maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa, hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Aktuální informace o jakosti vody naleznete na stránkách http://www.distep.cz/sluzby/193-jakost-voda   a dále na webových stránkách http://www.smvak.cz/kvalita-vody.

 Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2018

Název služby  cena Kč/m3 z toho stočné SmVaK a.s.  Kč/m3
35 SV dodaná (předaná s tl.) 70,58 33,42
36 SV předaná 70,58 33,42
37 SV předaná snížená 68,06 33,42
38 SV dodaná snížená(předaná s tl. sníž.) 67,51 33,42
TV I. tl. pásmo, OPS 82,96 33,42
TV I. tl. pásmo, PS, OPS snížená 70,50 33,42
TV II. tl. pásmo, PS, OPS 85,21 33,42
TV II tl. pásmo, PS, snížená 81,57 33,42

Pozn.
SV - studená voda
TV I - studená voda pro ohřev teplé vody I.tl. pásmo
TV II - studená voda pro ohřev teplé vody II.tl. pásmo
OPS  - objektová předávací stanice
PS - předávací stanice


Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2017

  cena Kč/m3
TV I. tl. pásmo, OPS 80,61
TV I. tl. pásmo, PS, OPS snížená 68,46
TV II. tl. pásmo, PS, OPS 82.91
TV II tl. pásmo, PS, snížená 79,15
SV dodaná 81,21
SV předaná 67,61
SV dodaná snížená 77,61
SV předaná snížená 65,21

Pozn.
SV - studená voda
TV I - studená voda pro ohřev teplé vody I.tl. pásmo
TV II - studená voda pro ohřev teplé vody II.tl. pásmo
OPS  - objektová předávací stanice
PS - předávací stanice

Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2016

  cena Kč/m3
TV I. tl. pásmo, OPS 79,79
TV I. tl. pásmo, PS, OPS snížená 67,72
TV II. tl. pásmo, PS, OPS 81.99
TV II tl. pásmo, PS, snížená 78,23
SV dodaná 81,09
SV předaná 67,69
SV dodaná snížená 78,09
SV předaná snížená 65,39

Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2015

  cena Kč/m3
TV I 66.28
TV II 76.88
TV II přes OPS 80.54
SV dodaná s tlakem 80.54
SV předaná s tlakem 66.94
SV předaná bez tlaku 64.04

 

Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2014

  cena Kč/m3
TV I 63.56
TV II 72.78
TV II přes OPS 75.78
SV dodaná s tlakem 75.78
SV předaná s tlakem 62.78
SV předaná bez tlaku 59.88


Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2013

  cena Kč/m3
TV I 61.11
TV II 69.49
TV II přes OPS 72.39
SV dodaná s tlakem 72.39
SV předaná s tlakem 59.99
SV předaná bez tlaku 57.29


Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2012

  cena Kč/m3
TUV I 58.26
TUV II 66.15
TUV II přes OPS 69.05
SV dodaná s tlakem 69.05
SV předaná s tlakem 56.95
SV předaná bez tlaku 54.65


Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2011

  cena Kč/m3
TV I 55.50
TV II 62.94
TV II přes OPS 65.64
SV dodaná s tlakem 65.64
SV předaná s tlakem 53.94
SV předaná bez tlaku 51.54


Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2010

  cena Kč/m3
TV I 52.62
TV II 58.11
TV II přes OPS 60.73
SV dodaná s tlakem 60.63
SV předaná s tlakem 49.83
SV předaná bez tlaku 49.03


Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2009

  cena Kč/m3
TV I 50,04
TV II 54,90
TV II přes OPS 57,60
SV dodaná s tlakem 57,60
SV předaná s tlakem 47,20
SV předaná bez tlaku 45,50


Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2008

  cena Kč/m3
TV I 45,24
TV II 51,60
TV II přes OPS 54,30
SV dodaná s tlakem 54,30
SV předaná s tlakem 45,10
SV předaná bez tlaku 42,80
Ceny SV společnosti DISTEP a.s. pro rok 2007

  cena Kč/m3
TV I 42,29
TV II 48,20
TV II přes OPS 50,90
SV dodaná s tlakem 50,90
SV předaná s tlakem 42,30
SV předaná bez tlaku 39,80


V ceně zahrnuto vodné i stočné a je uvedena bez DPH

Pozn.
SV - studená voda
TV I - studená voda pro ohřev teplé užitkové vody I.tl. pásmo
TV II- studená voda pro ohřev teplé užitkové vody II.tl.pásmo
OPS - objektová předávací stanice