Lenka Čubová
předsedkyně dozorčí rady


David Kovařík
místopředseda dozorčí rady


JUDr. Miroslav Dokoupil
člen dozorčí rady


Mgr. et Mgr. Marek Šimoňák, MBA
člen dozorčí rady


Ing. Patrik Herák
člen dozorčí rady


Ing. Ivan Pavlas
člen dozorčí rady