stavba technického vybavení na pozemku p. č. 962/28, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Mánesova o výměře 115 m².

Jedná se o nezrekonstruované nebytové prostory se sociálním zařízením v 1. nadzemní podlaží, vhodné například ke skladování. Předpokládají se stavební úpravy se změnou užívání části budovy.

Prohlídka nebytového prostoru je možná po telefonické domluvě - Eliška Zientková – tel.: 558 442 114.