1. nebytový prostor v budově v k. ú Místek, ulice 17. listopadu, č. p. 2186, stavba občanského vybavení, na pozemku p. č. 1535/19, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. 3129 pro k. ú. Místek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový prostor s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím o ploše 351,2 m 2 . Užívání prostor musí schválit stavební úřad podle plánovaného záměru.

 

2. nebytový prostor v budově v k. ú Frýdek, ulice Lískovecká, č. p. 3326, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 5196/89, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový prostor ve dvou úrovních, přístupný pohodlným schodištěm, o ploše 288,16 m 2 . V současné době je prostor užívání povolený ke skladování skleněných a papírových obalů. Změna účelu užívání je možná až po souhlasu stavebního úřadu.

 

3. nebytový prostor v budově v k. ú Frýdek, ulice Mánesova, č. p. 3318, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 962/28, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový prostor o ploše 185,87 m 2 . V současné době je prostor užívání povolený k dočasnému skladování materiálu. V budově se nachází sociální zařízení pro obsluhu předávací stanice, které je možné po dohodě využívat. Změna účelu užívání je možná až po souhlasu stavebního úřadu.

 

Prostory nesmí být užívány jako restaurační zařízení nebo zařízení s obdobným provozem.

Prohlídka prostorů je možná po telefonické domluvě - Eliška Zientková – tel. 558 442 114.