DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na prodej vozidla

Multicar Fumo M 30 AL, r. v. 2004, STK 23. 5. 2019, stav km 90 251

Nejnižší nabídková cena 210.937,-- Kč včetně DPH.

Bližší informace o vozidle poskytne p. Robert Siuda na tel. č. 604 282 325.

Lze uplatnit odpočet DPH.

 

Obsah a pokyny pro podání nabídky:

Nabídku doručte nejpozději do 30. 4. 2019 do 8:00 hod. na adresu DISTEP a.s., Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, a to osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 – 13.00 hod., poslední den pro podání nabídek do 8.00 hod. nebo zašlete na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem „Prodej vozidla Multicar Fumo M 30 AL“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT.

DISTEP a.s. si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění nabídek, právo vyzvat k úpravě nabídek, právo nabídkové řízení zrušit i bez uvedení důvodů, právo uzavřít smlouvu s kterýmkoli z uchazečů a právo odmítnout všechny nabídky. V případě rovnosti v jediném hodnotícím kritériu nejvyšší nabídkové ceny je DISTEP a.s. oprávněn opětovně oslovit zájemce, kteří podali shodnou nabídku, aby ji podali znovu a upravili ji. V případě další opakující se rovnosti nabídek je pak zadavatel oprávněn použít systém losování, a to za přítomnosti minimálně dvou nestranných svědků.

DISTEP a.s. zároveň upozorňuje, že veškeré náklady na zpracování nabídek ponesou jednotliví zájemci.