DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na prodej automobilové techniky:

1.

Přívěs traktorový sklápěcí PTS 03, r. v. 2001, STK 8. 10. 2018

Nejnižší nabídková cena  26.200,-- Kč včetně DPH

 
   
2.

Multicar Fumo M 30 AL, r. v. 2004, STK 23. 5. 2018, stav km 90 251

Nejnižší nabídková cena 366.210,-- Kč včetně DPH

 
   
3. PV3S HR, r. v. 1975, STK 23. 3. 2019, stav km 36 800

Nejnižší nabídková cena 64.920,-- Kč včetně DPH

 
   
4. Traktor kolový Zetor 6211, r. v. 1986, STK 20. 5. 2020, stav Mh. 954

Nejnižší nabídková cena 125.420,-- Kč včetně DPH

 

 

U všech položek lze uplatnit odpočet DPH.

Bližší informace o uvedené automobilové technice poskytne p. Robert Siuda na tel. č. 604 282 325.

 Obsah a pokyny pro podání nabídky:

Nabídku doručte nejpozději do 2. 7. 2018 do 8:00 hod. na adresu DISTEP a.s., Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, a to osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 – 13.00 hod., poslední den pro podání nabídek do 8.00 hod. nebo zašlete na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem „Prodej automobilové techniky“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT.

DISTEP a.s. si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění nabídek, právo vyzvat k úpravě nabídek, právo nabídkové řízení zrušit i bez uvedení důvodů, právo uzavřít smlouvu s kterýmkoli z uchazečů a právo odmítnout všechny nabídky.

DISTEP a.s. zároveň upozorňuje, že veškeré náklady na zpracování nabídek ponesou jednotliví zájemci.